Adaptery soczewek
Urządzenie pozwalające na użycie soczewek nieprzeznaczonych do danego rodzaju aparatu.